top ads 728x90

Cara hitung cc mesin (Bore up) Yamaha Nouvo Z

Cara hitung cc mesin (Bore up) Yamaha Nouvo Z

Download Video Cara hitung cc mesin (Bore up) Yamaha Nouvo Z Cara menghitung kapasitas silinder atau cc sebuah mesin motor dengan menggunakan Rumus : 3,14 × D × D × S × 1000 ÷ 4 =....?cc keterangan : D = Diameter ...
Category